Met schalkse blik

Wekelijks dagblad voor fantasten

KORT NIEUWS: Vangheluwe en Martin beginnen kinderdagverblijf in klooster Malonne

NAMEN – Voormalig bisschop Roger Vangheluwe begint samen met Michelle Martin een kinderdagverblijf bij de Arme Klaren in Malonne. Het initiatief gaat uit van Martin. Dat heeft Thierry Moreau, raadsheer van de ex van Marc Dutroux, gemeld aan de redactie.

Moreau wist Vangheluwe naar eigen zeggen makkelijk op te sporen. Intussen is de pedofiele bisschop teruggekeerd uit ‘Het Verborgene‘ om concrete afspraken te maken met Michelle Martin en met abdis Christine van het clarissenklooster in Malonne. “De monseigneur was al na enkele woorden overtuigd van de waarde van dit project”, zegt een glunderende Moreau. “Hij ziet het als zijn roeping om voor kinderen te zorgen. Door actief mee te werken in het verblijf wil hij zijn fouten uit het verleden rechtzetten. De Arme Klaren hebben het volste begrip voor zijn berouwvolle daad en zijn bereid om de kapel van het klooster in te richten als kinderopvang voor mijn cliënte en meneer Vangheluwe. De monseigneur wil deze keer zijn goede kant laten zien aan de jeugd.” Welke kant Vangheluwe precies wil tonen, is niet duidelijk. (MSB)

Advertenties

Marsrobot Curiosity wordt slachtoffer van eigen nieuwsgierigheid

LOS ANGELES – Curiosity, het voertuig dat maandagochtend een perfecte Marslanding maakte, is van de vooropgestelde koers afgeweken. Wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA vrezen het ergste voor het verdere verloop van de missie.  

“Alles begon goed: de landing verliep perfect, net zoals de uren daarna. Maar toen Curiosity tijdens het derde uur van zijn tocht een vreemd lichtschijnsel in de gaten kreeg, snelde hij het achterna. Het bleek gewoon een zonnevlam te zijn. Ook verschillende kleine heuveltjes trokken zijn aandacht, we vrezen dat hij vroeg of laat in een krater tuimelt”, meldt een nog steeds verbijsterde Jabba de Hutt, NASA-woordvoerder. “Hoewel weinigen daarvan op de hoogte zijn, hebben onze ingenieurs de nieuwste technieken aangewend om Curiosity enkele menselijke kenmerken mee te geven. Zo kreeg de robot een chip ingeplant om te reageren op belangrijke prikkels, wat erg aanleunt bij de karaktereigenschap ‘nieuwsgierigheid’ van de mens. We hadden echter nooit verwacht dat Curiosity om de haverklap een andere richting zou uitgaan. Kennelijk is de chip iets te nauwkeurig afgesteld, waardoor de jeep nu al bij de kleinste stimulus op verkenning uitgaat om de oorsprong ervan te achterhalen.”

Het enige wat we nu nog kunnen doen, is pinda’s eten (Jabba de Hutt, NASA-woordvoerder)

De NASA kan naar eigen zeggen weinig doen aan de fratsen van Curiosity. Vooral aangezien Mars op een enorme afstand van de aarde ligt. Eventuele commandosignalen zouden 14 minuten onderweg zijn. Bovendien is het onmogelijk om de chip vanop afstand buiten werking te stellen. “In elk geval kan niemand ons verwijten dat we de robot Curiosity gedoopt hebben, hij heeft zijn naam duidelijk niet gestolen,” lacht een enigszins beschaamde de Hutt. “Het enige wat we nu nog kunnen doen, is pinda’s eten.” (MSB)

De Wever zegt politiek vaarwel voor job in circus

BRUSSEL – N-VA-voorzitter Bart De Wever stapt uit de politiek. Het nieuws maakte hij vanmorgen zelf bekend op een persconferentie in het partijhoofdkwartier. De Wever wil zich ‘wijden aan de circuskunsten’.

Opperste verbazing vanmorgen op het N-VA-hoofdkwartier. De voltallige binnenlandse pers was er samengestroomd om ‘belangrijk electoraal nieuws’ te vernemen. Dat het nieuws zulke proporties zou aannemen, had echter niemand verwacht. “Hoogstens een bondige uiteenzetting van de partijstandpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat De Wever ermee zou stoppen, had ik helemaal niet zien aankomen”, aldus een verbouwereerde Ivan De Vadder. De wetstraatjournalist wijst er nog op dat hij uit geen enkel teken had kunnen afleiden dat De Wever zijn voorzittersstoel zou prijsgeven. “En al zeker niet dat hij de hele politiek zou vaarwel zeggen voor een job als circusclown. Je kan het dan niet met hem eens zijn, maar een ding is zeker: hij is altijd een vurig Vlaams-nationalist geweest.” Binnen de federale regering klinkt een heel ander geluid. “We hadden de overstap al veel langer zien aankomen”, meldt vicepremier Steven Vanackere (CD&V). “Binnen de N-VA zijn er wel meer mensen gebeten door het circusvirus. Het is bijvoorbeeld een publiek geheim dat Philippe Muyters (Vlaams minister van Begroting, nvdr) graag met centen goochelt.”

Ik ben al heel wat kilo’s kwijt en dat zal zeker van pas komen bij het uitvoeren van mijn kunstjes (Bart De Wever, N-VA-voorzitter)

Bart De Wever werd naar eigen zeggen een tijdje geleden gebeten door het circusvirus na het zien van enkele verkiezingsposters waar vandalen een clownsneus op aanbrachten. “In alle eerlijkheid: ik ben die jongens dankbaar”, klinkt het met een ongehoorde zeemzoeterigheid. De partijvoorzitter zal in zijn nieuwe job kunnen genieten van de vruchten die zijn crashdieet hebben afgeworpen. “Ik ben al heel wat kilo’s kwijt en dat zal zeker van pas komen bij het uitvoeren van mijn kunstjes.” Waar we de acrobatische kant van de N-VA-voorzitter kunnen ontdekken, is nog niet geweten. Volgens bronnen dicht bij de partijtop zou Cirque du Soleil alvast interesse getoond hebben. (MSB)

Arme Klaren willen Michelle Martin als nieuwe abdis

MALONNE – De zusters van het clarissenklooster in het Naamse Malonne willen Michelle Martin de functie van abdis aanbieden. De huidige overste Christine is het noorden kwijt. Ze spreekt van ‘een donderslag bij heldere hemel’.

Hoewel de ex-vrouw van kindermoordenaar Marc Dutroux nog steeds in de cel zit door een cassatieberoep, zijn de Arme Klaren van Malonne haar ontvangst nu al aan het voorbereiden. Meer zelfs, de voltallige kloostergemeenschap heeft besloten om Michelle Martin als nieuwe abdis aan te stellen. Huidig kloosteroverste Christine is naar verluidt niet te spreken over de demarche van haar zusters. “Toch kan ze er weinig aan veranderen”, aldus Tommy Scholtes, woordvoerder van de Belgische bisschoppen. “Als de clarissen in unanimiteit hebben beslist, kan de overste zich daar niet tegen verzetten.”

Dat dat monster abdis wordt, gaat er bij mij echt niet in (Maxime Prévot, burgemeester van Namen)

De inwoners van Malonne, die net een witte mars achter de rug hebben, zijn buiten zinnen van woede. “Dat dat monster naar ons klooster komt is al een brug te ver, maar dat ze abdis wordt, gaat er bij mij echt niet in”, aldus een geschokte Maxime Prévot (cdH), burgemeester van Namen. “Het schepencollege en ikzelf onderzoeken momenteel of we de noodtoestand kunnen inroepen en de grenzen van onze gemeente kunnen sluiten. Dergelijke maatregelen zijn immers ook mogelijk bij gevaarlijke epidemieën die de bevolking kunnen aantasten. Michelle Martin zou als kloosteroverste een schadelijke invloed kunnen hebben op de religieuze goegemeente van Namen.”

Leiderschapskwaliteiten

Waarom de Arme Klaren Michelle Martin als nieuwe abdis willen, is niet helemaal duidelijk. Volgens bronnen dicht bij het klooster vinden de zusters dat Martin in het verleden blijk heeft gegeven van ‘leiderschapskwaliteiten’ en ‘daadkrachtig optreden’, waardoor ze de sociale cohesie binnen de kloostermuren zou kunnen versterken. Of Martin de eer die haar te beurt valt ook zal aanvaarden, is nog maar de vraag. Recent liet ze, bij monde van haar advocaat Thierry Moreau, nog weten dat ze ‘niet van plan was in te treden’.  (MSB)

Bewoners rusthuis eisen recht op nachtelijk feesten

AALST – In het rusthuis De Hopperank in Erembodegem willen nu ook de inwonende bejaarden feesten tot in de vroege uurtjes. Het tehuis kwam eerder deze week in opspraak toen zes verpleegsters ontslagen werden wegens feesten op het werk. De bewoners van het rusthuis hebben een comité opgericht, onder leiding van de oudste bewoonster. De groep activisten hoopt elke week minstens een nachtelijk feest te mogen houden.

“Het is niet meer dan normaal dat wij als bewoners dezelfde rechten krijgen als de verpleegsters. Als zij ’s nachts feesten, dan wij ook”, aldus Thérèse Deceuckeleire, hoofd van het pas opgerichte Comité Voor Nachtelijk Feesten In Het Rusthuis. Thérèse is met haar 98 lentes meteen ook de oudste telg van de bende. “Wij hebben Thérèse altijd als onze matriarch beschouwd”, roept de overbuur van de kranige dame. “Ze is misschien wel oud, maar o wee als ze iets niet naar haar zin heeft, dan zal je haar stok gauw voelen”, voegt Roger Kempenaar er nog aan toe. Dat hij zich enkel aansloot bij het comité uit angst voor de toorn van mevrouw Deceuckeleire is goed mogelijk. Het CVNFIHR telt vooralsnog 25 leden. “Een kleine meerderheid als men weet dat we met 54 bewoners zijn”, benadrukt Thérèse nog. “We verwachten dan ook dat onze eis ernstig wordt genomen. Ook al omdat we alles tot in de puntjes voorbereid hebben (onder meer schlagerzanger Frans Bauer werd bereid gevonden de feestjes van de gepaste sfeer te voorzien, nvdr).”

Desnoods gaan we in hongerstaking (Josephine Bontekraag, stichtend lid van het CVNFIHR)

De leden van het comité zijn vast van plan door te zetten tot hun dringend verzoek ingewilligd wordt, aangezien zij, in tegenstelling tot de verpleegsters, niet het risico lopen ontslagen te worden. “Desnoods gaan we in hongerstaking”, aldus een duidelijk geëmotioneerde Josephine Bontekraag. “Ik ben bereid te sterven voor de goede zaak.” Het is niet uitgesloten dat ook dementerende bejaarden zich aansloten bij de groep protestanten. De directie en OCMW-raad onthouden zich voorlopig van alle commentaar. (MSB)

Belg euforisch na splitsing BHV

BRUSSEL – Overal in België wordt de splitsing van BHV uitbundig gevierd. De feesten hebben zich van west naar oost over ons land verspreid. Zelfs de Gentse Feesten ontsnappen niet aan de BHV-gekte. Sociologen staan voor een raadsel.

Gisteren was tot in de vroege uurtjes vuurwerk te horen in ons land. Eerst waren er enkel vonken te zien aan de Franse grens, waar men traditioneel pijlen in de lucht schiet op de vooravond van de Franse nationale feestdag. Enkele bewoners van de Belgische grensgemeenten bedachten plots dat ze met de splitsing van BHV zelf ook iets te vieren hadden en begonnen spontaan vuurwerk af te steken.  Het fenomeen breidde zich snel uit tot zowat alle steden en gemeenten. Johnny Vansteenkiste uit Menen getuigt: “Toen het vuurwerk van onze Franse buren was uitgeput, hebben wij besloten om het feest bij ons verder te zetten. We hebben talrijke buurtbewoners opgetrommeld om samen een lichtspektakel in elkaar te steken. Het was prachtig.” Vansteenkiste vertelt nog dat iedereen tot tranen toe bewogen was op het einde van het feest. “Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst… Ik kan het nog steeds niet geloven. Meteen toen ik het nieuws hoorde, belde ik mijn moeder op en ze begon te huilen van vreugde. Ze zei dat het voelde als een nieuwe Bevrijdingsdag.” Morgen houden de inwoners van Menen verschillende wijkbarbecues om de splitsing verder te vieren. “De bedoeling is om er een heus BHV-weekend van te maken. Dit is een gebeurtenis die we nooit mogen vergeten. Gelukkig zijn er nog politici die zulke problemen durven aan te pakken en die akkefietjes als werkloosheid, migratieproblemen, gerechtelijke achterstand en gezondheidszorg achter zich laten.”

BHV domineert Gentse Feesten

Ook elders in het land is er feestvreugde. Vandaag organiseren diverse steden in ijltempo een volksfeest. In het Kortrijkse Begijnhofpark wordt de klassieke muziek voorlopig vervangen door een voortdurende herhaling van een concertuitvoering van het volkslied. In Gent worden de Gentse Feesten, die vandaag van start gaan, opgefleurd met een uniek BHV-tintje. “We kunnen deze unieke gelegenheid niet aan ons laten voorbijgaan”, aldus de organisatie. “Iedereen die verkleed is in het thema, mag gratis alle betalende voorstellingen bijwonen. We hebben trouwens al enkele fraaie exemplaren de revue zien passeren. Kinderen met maskers van Wouter Beke, mannen met een Vlaamse leeuw op de kont getatoeëerd, je houdt het niet voor mogelijk.” Ook op het Dour Festival in Wallonië wordt de historische gebeurtenis gevierd. De Scissor Sisters zijn snel geprogrammeerd als eindact, om de splitsing extra in de verf te zetten.

Naast de talrijke festiviteiten overal te lande, slaan ook verschillende musea de handen in elkaar. Museum M, het SMAK en BOZAR werken samen aan een overzichtstentoonstelling met als titel ‘BHV door de jaren heen’. Ook de regering draagt zijn steentje bij. 13 juli wordt uitgeroepen tot een wettige feestdag. Bovendien werkt het kabinet van de minister van Justitie aan een wetsvoorstel om elk jaar op 13 juli amnestie te kunnen verlenen. “Zo hebben we meteen ook een oplossing voor de overbevolking van de gevangenissen”, glundert een zichtbaar tevreden Turtelboom (Open VLD). (MSB)

Samson diep bedroefd door verhuis naar Lotto Arena

ANTWERPEN – Samson heeft de verhuis naar de Lotto Arena niet goed verteerd. Dat meldt Studio 100 vandaag in een persbericht. De hond, sinds jaar en dag de trouwe levensgezel van mediagoeroe Gert Verhulst (44), kan naar verluidt moeilijk wennen aan zijn nieuwe thuis.

Eerder vandaag werd bekend dat Samson en Gert voortaan in de Lotto Arena zullen wonen. Het sympathieke duo was volgens ingewijden helemaal klaar voor de verandering. Toch heeft Samson nu al heimwee naar zijn mand in Dorpstraat 101. “Mwaa seg ei, ik denk zo stil in mijn hoofdje dat ik liever niet verhuisd was. Ik heb zo’n beetje heverlee”, aldus de trieste hond. “Heimwee, Samson”, verbetert Gert snel. “Hij is nog wat onwennig, dat is waar, maar ik ben zeker dat hij helemaal los komt als Bobientje komt spelen,” aldus het baasje van Vlaanderens mooiste viervoeter. “We zullen ook een kantoormeubel aanschaffen waar we opnieuw kindertekeningen op kunnen hangen, zodat de overstap minder groot wordt.” Een kelder en een keuken zouden nog niet aanwezig zijn. Naar een bel die het doet, wordt ook nog gezocht.

Nu mijn relatie met Josje voorbij is, heb ik opnieuw tijd voor wilde feestjes (Gert Verhulst, Studio 100-baas)

Op de vraag waarom ze verhuisd zijn, antwoordt Gert dat hij nood had aan meer ruimte. “Nu mijn relatie met Josje voorbij is (Josje Huisman is zangeres bij K3, nvdr), heb ik opnieuw tijd voor wilde feestjes. Ik ben van plan om in dit stulpje mijn tweede jeugd te ontdekken.” Verhulst sluit niet uit dat er privéoptredens komen. “Natuurlijk zullen Plop en zijn vriendjes gratis langskomen, dat wordt fantastisch. Voor Samson natuurlijk. Voor mezelf heb ik al een housewarmingparty geprogrammeerd met als topact de meiden van K3.” In de wandelgangen van Studio 100 klinkt het dat Gert intussen een oogje heeft op de zwartharige Kristel. Stoute tongen beweren dat hij haar enkel wil versieren om op die manier heel K3 op zijn conto te kunnen schrijven. Of de wilde feestjes Samson zullen opfleuren, is nog maar de vraag. (MSB)

Kendrug zet Ardooie in rep en roer

ARDOOIE – Na de fel omstreden ‘barbiedrug‘ is nu ook de ‘kendrug’ aan een opmars bezig. In de West-Vlaamse gemeente Ardooie werden liefst 600 doses met het gevaarlijke goedje in beslag genomen. Honderden andere doses zijn vermoedelijk nog in omloop.

Burgemeester Karlos Callens (Open VLD) spreekt van een ware plaag. “Ik kan het nog steeds niet geloven. Eerst die barbiedrug en nu dit.  Zo’n drieste aanslag op de moraal van Ardooie dwingt ons tot forse maatregelen. Het schepencollege komt vanavond nog bijeen voor een spoedberaad. In elk geval doet de lokale politie er alles aan om de dealers te vatten. Wij zullen ook een grootschalige preventiecampagne op touw zetten zodat de bevolking weet hoe de kendrug eruit ziet.”

De drug geeft aanleiding tot ernstige neveneffecten (J. de la Fayette, parketwoordvoerder)

Terwijl de huidbruinende barbiedrug door de aanwezigheid van de stof melotan vooral gevaarlijk is voor niet-diabetici , hebben mensen die de kendrug innemen met andere problemen te kampen. “De drug geeft aanleiding tot ernstige neveneffecten, vooral wat het haar en de geslachtsorganen betreft. Meer details kunnen wij voorlopig niet vrijgeven”, aldus de woordvoerder van het parket Jacques de la Fayette. Hoewel de lokale politie in samenwerking met het parket een groot aantal spuitjes gevuld met kendrug heeft in beslag genomen, wordt vermoed dat een even groot deel nog in omloop is. Het aantal slachtoffers is vooralsnog tot een twintigtal beperkt gebleven, maar dit kan volgens de lokale autoriteiten snel oplopen.

Mijn geslachtsorgaan is zeker met de helft gekrompen (anonieme getuige)

Een van de mannelijke slachtoffers, W.C. uit Kontich, was bereid om anoniem te getuigen: “Een paar uur nadat ik het goedje innam, begon mijn haarkleur te veranderen. Hoewel ik van nature donkerbruin haar heb, is het intussen bijna helemaal blond.” De 24-jarige man maakt verder nog gewag van een enorme stijfheid in de ledematen. “Het lijkt wel alsof ik een marathon gelopen heb. Wat gebeurt er toch met me? Ik begin helemaal op een pop te lijken.” Pas na enige aandrang van de redactie durft de man te vertellen dat ook hij problemen heeft met zijn geslachtsorgaan. “Het is zeker met de helft gekrompen! Ik ben bang dat het helemaal zal verdwijnen. Mijn vriendin heeft onze relatie al beëindigd.” Alle slachtoffers hebben klacht neergelegd tegen onbekenden. (MSB)

Pascal Smet stopt voorlopig niet met hervormen

BRUSSEL – Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) breit een aanzienlijk hoofdstuk aan het hervormingsplan. Talen als Turks, Arabisch en Russisch moeten het lessenpakket een multicultureel tintje geven. Ook ‘snit en naad’ wordt opnieuw ingevoerd.

Gisteravond gaf Smet in het duidingsprogramma Terzake toe dat hij de hervormingsmicrobe te pakken heeft. “Als je er eenmaal mee begonnen bent, is het moeilijk te stoppen. Ik moet toegeven dat ik de smaak te pakken heb. Deze hervorming zal zeker niet de laatste zijn. Pas op, ik doe dit niet enkel voor mezelf. De leerkrachten die ik gesproken heb, zeggen allemaal dat de hervormingen zorgen voor wat aangename variatie in hun dagelijkse sleur.”

Herinvoering ‘snit en naad’ onder katholieke druk

Een maatregel die onmiddellijk in het oog springt, is de herinvoering van de lessen ‘snit en naad’.  ‘Snit en naad’ zou geen aparte beroepsopleiding vormen, maar een verplicht vak voor iedereen. “Natuurlijk doen we ook hier aan differentiatie”, aldus de minister. “Zij die minder goed overweg kunnen met naald en draad zullen oefeningen krijgen die niveaugerelateerd zijn. Het kan absoluut niet de bedoeling zijn dat er studenten tussen de mazen van het net glippen. Desnoods moeten enkelen gewoon kruisjes haken” De officiële reden voor de herinvoering luidt dat er oog moet zijn voor vernieuwing, maar niet zonder aandacht voor tradities. Volgens ingewijden gaat het echter om een compromis dat de minister gesloten heeft met directeur-generaal van het VKSO Mieke Van Hecke. Als de minister haar voorstel zou implementeren, zou de katholieke onderwijskoepel het volledige onderwijsplan steunen.

De multiculturele samenleving moet weerspiegeld worden in het onderwijs (Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs)

Naast ‘snit en naad’ zitten er nog meer belangrijke hervormingen aan te komen. Het leerplan zou wat de talen betreft uitgebreid worden met Turks, Arabisch en Russisch, elk zo’n twee uur per week. Dit ten koste van de lessen Nederlands en Frans. “De multiculturele samenleving moet weerspiegeld worden in het onderwijs”, meent minister Smet. “Op termijn kunnen, mits de begroting er oog voor heeft, ook minder in de markt liggende talen als Swahili en West-Aramees aan bod komen.” Russisch zou wel enkel gedoceerd worden aan de latinisten. “Scholieren die Latijn studeren, zijn dagelijks bezig met naamvallen, wat ook voor de studie van het Russisch noodzakelijk is”, aldus Smet. Volgens critici geeft het invoeren van Russisch als verplicht taalvak blijk van tegenstrijdigheden binnen het plan-Smet. De tot dusver aangekondigde hervormingen bevatten immers ook een inkrimping van de lessen Latijn, waardoor de eventuele grammaticale voorkennis voor talen zoals Duits en Russisch slinkt. (MSB)

Paniek op Paaseiland: beelden weggewandeld

HANGA ROA – De wereldvermaarde beelden op Paaseiland zijn verdwenen. Volgens wetenschappers hebben de kolossen het eiland op eigen kracht verlaten. De inwoners zijn helemaal het noorden kwijt.

Hoe de 887 morai, die tot 80 ton kunnen wegen, het eiland precies konden verlaten, weet niemand. Maar dat het op eigen houtje gebeurde, staat vast. “De Rapa Nui (de traditionele bewoners van Paaseiland, nvdr) staan paf. Niemand heeft iets gezien of gehoord. Toch zijn we er zeker van dat de beelden zelf op wandel gingen, hoe ongeloofwaardig het ook moge klinken”, aldus de Amerikaanse archeoloog Terry Hunt. Hunt legt uit dat er ‘voetsporen’ gevonden zijn van de kolossen. Daarmee doelt hij op de grote ovalen afdrukken die sinds vanochtend her en der in de drassige grond te vinden zijn. “De sporen komen op een bepaald punt bijeen en lopen dan samen naar de kust. Ze houden op bij het water, heel dicht bij de haven. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel zijn de beelden collectief het water in getuimeld, ofwel gingen ze als verstekelingen aan boord van een schip.”

Ahu Tongariki

By Rivi (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ahu Tongariki, de inwoner die de illustere verdwijning als eerste ontdekte, wijst met beschuldigende vinger naar de wetenschappers. “Wij wisten al langer dat de morai met de hulp van God konden lopen. Zo staat het beschreven in alle verhalen van onze voorouders. De wandellust was hen al lang vergaan, want ze leven al eeuwen in vrede samen met ons volk. Nu National Geographic de beelden samen met twee archeologen heeft gedwongen te wandelen, zijn ze uit hun innerlijke rust wakkergeschud. Wellicht gingen ze daarom opnieuw op pad, maar zijn ze gedesoriënteerd geraakt en in zee gesukkeld. Tot grote droefenis van mezelf en de andere Rapa Nui.” Niet alleen de levenswijze van de plaatselijke bevolking, maar ook hun inkomsten uit de toeristische sector lijden schade. Moederland Chili heeft bij monde van president Sebastian Piñera de nodige financiële steun beloofd. (MSB)